น้องไบรท์ตี้ได้รางวัล จากการเเข่งเปียโน The 2nd Trinity Guildhall National Youth Piano Competition

รูปไบรท์ตี้เเข่งเปียโน

น้องไบรท์ตี้ได้รางวัล Outstanding Performance จากการเเข่งขันเปียโน?The 2nd Trinity Guildhall National Youth Piano Competition

เพลงที่น้องไบรท์ตี้เรียนกับครูเต๋าเพื่อใช้สําหรับการเเข่งเปียโนรายการนี้คือเพลง

Leopold Mozart: Allegro in G (No. 37 from Nannerl Notenbuch, 1759)

Tchaikovsky: Old French Song

Felix Swinstead: The Piebald Circus Pony From Five Pastels op.51

Manuel Ponce:Homage To Villanueva

รายละเอียดการเเข่งขันเปียโน

Trinity Guildhall Thailand ภายใต้การสนับสนุนหลักจากเปียโน Wilh. Steinberg มีกำหนดจัดการแข่งขันเปียโนสำหรับเยาวชนไทย Trinity Guildhall National Youth Piano Competition ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้พัฒนาฝีมือทักษะการเล่นเปียโน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการฝึกซ้อม ตลอดจนสร้างโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกต่อสาธารณะ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ และช่วยส่งเสริมสังคมดนตรีตะวันตกในประเทศไทย

การแข่งขันเปียโนนี้ได้ดำเนินการตามหลักสูตรของ Trinity Guildhall ประเทศอังกฤษ ตามที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกลาง Ofqual (Office of the Qualifications and Examinations Regulator) ของประเทศอังกฤษที่มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และ EFQ (European Framework of Qualifications) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดโครงสร้างคุณภาพการศึกษาของสหภาพยุโรป โดยการแข่งขันจะยึดถือการแบ่งลำดับเกรดตามหลักสูตรของ Trinity Guildhall ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนสามารถศึกษาและฝึกซ้อมดนตรีได้อย่างมีทิศทาง

No tags for this post.

Leave a Reply