รางวัลครูสอนเปียโนดีเด่นของสถาบัน Trinity Guildhall

รางวัลครูสอนเปียโนดีเด่นของสถาบัน Trinity Guildhall

วันนี้ครูเต๋าจะมาอธิบายว่ารางวัลครูสอนเปียโนดีเด่นคืออะไร? รางวัลนี่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Award For Excellence in Music Teaching ซึ่งก็น่าจะเเปลเป็นไทยได้ว่า รางวัลสําหรับการสอนดนตรีที่ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเด่น ฯลฯ เอาเป็นว่ามันดีสําหรับคุณครูที่สอนดนตรีเเน่ๆครับ   รางวัลนี้มีให้คุณครูทุกท่านที่เข้าเกณฑ์ในเงื่อนไขที่สถาบันกําหนดไม่ว่าจะสอนเครื่องดนตรีชนิดไหนก็ตาม โดยเงื่อนไขมีอยู่ว่า คุณครูผู้สอนจะต้องส่งเด็กได้คะเเนนสอบติด 1 ใน 3 ของประเทศ ของสถาบัน Trinity Guildhall ให้ได้ในเเต่ละปี เป็นเวลา 3ปี โดยไม่จําเป็นต้องได้ปีติดต่อกัน เเต่ในปีนั้นๆไม่ว่าจะส่งเด็กๆติดอันดับประเทศกี่คน ก็จะนับเป็นเเค่ 1ปีเท่านั้น ซึ่งการจะสร้างเด็กคนนึงขึ้นมาให้เล่นเปียโนอย่างถูกต้องจนสอบเปียโนได้คะเเนนดีๆ ต้องใช้เวลาหลายปี กว่าคุณครูเเต่ละท่านจะสะสมจํานวนเด็กที่สอบได้ตามเกณฑ์ของรางวัลนี้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร โดยส่วนตัวครูเต๋าใช้เวลาไป5ปีกับรางวัลนี้ครับ ครั้งเเรก ปี 2009  2010 เว้นอีก 2ปี ซึ่งสองปีที่เว้นไปเด็กๆของครูขาดไปเเค่คะเเนนเดียวทั้งสองปี จนมาได้ในปีที่ 2013 ซึ่งเป็นปีที่ได้รางวัล  Award For Excellence in Music Teaching อันทรงเกียรตินี้ ซึ่งเป็นปีที่ครูรู้สึกภูมิใจเเละดีใจมากครับ ณ ปัจจุบัน ที่เขียนบทความนี้ ปี 2016 เป็นปีที่ 6 ที่ครูส่งเด็กสอบเปียโนได้คะเเนนสูงสุดติดอันดับประเทศ ซึ่งทางสถาบัน Trinity Guildhall จะมีการให้รางวัลครูสอนเปียโนดีเด่นอีกครั้งในปีที่10ครับ ครูก็หวังว่าครูจะไปถึงวันนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นครูไม่ได้ส่งเด็กสอบเปียโนเพื่อการล่ารางวัลหรืออะไรนะครับ ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่ครูมองว่ามันควรจะเป็น เเละควรจะทํา […]

Music Learning Festival 2015

Music Learning Festival 2015

Music Learning Festival 2015 จัดขึ้นโดยสถาบัน Trinity ลักษณะงานจะเป็นการให้ความรู้กึ่งๆเเข่งขัน โดยเล่นเพลงสอบสามเพลงจากความจํา ถ้าใครคะเเนนถึงเกณฑ์จะได้เหรียญทอง เหรีญเงิน เเละเหรียญทองเเดงตามลําดับ โดยไม่มีการจํากัดจํานวนคนที่ได้ เป็นการเเข่งขันกับตัวเองเเละจะมีกรรมการคอมเม้นท์เพลงที่เเสดงให้หลังจากเเสดงเสร็จ โดยทางโรงเรียนของเราส่งเด็กเข้าร่วมทั้งหมด 8คน เเบ่งเป็น 5 รุ่นดังนี้ รุ่นเกรด 1 น้องวิน วิน ดช.ตฤน วิเศษสุข ได้เหรียญทอง น้องหนูริล ดญ.พรวรินท์  อมาตย์ธนเสฐ ได้เหรียญทอง รุ่นเกรด 2 น้องอิงอิน ดญ.ณญาตา  ฉิมตะวัน ได้เหรียญเงิน รุ่นเกรด 3 น้่องอ้น ดช.ธนภัทร  วงศ์มณีโรจน์  ได้เหรียญทอง น้องฟ้าใส ดญ.ฟ้าใส  พงษ์พานิช   ได้เหรียญเงิน รุ่นเกรด 4  น้องซันๆ  ดญ.พริมา  จึงกิจเจริญ  ได้เหรียญทอง รุ่นเกรด 5  น้องไนซ์  ดญ.รวิสรา  วิโรจน์สกุลชัย  ได้เหรียญทอง น้องเอิรก์  ดช.ธีรภัทร  วงศ์มณีโรจน์  ได้เหรียญทอง สรุปได้เหรียญทองทั้งหมด 6 คน  เหรียญเงิน 2คนครับ No tags for […]

งานเเสดงเปียโนประจําปี Intouch piano Studio Concert 6th

งานเเสดงเปียโนประจําปีของโรงเรียนเรา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ในปีนี้โรงเรียนเราได้จัดการเเสดงประจําปีสําหรับให้นักเรียนเเสดงความสารถทางเปียโนเป็นปีที่6เเล้ว โดยงานเเสดงได้จัดขึ้นที่อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Tags: งานเเสดงเปียโน, โรงเรียนสอนเปียโน

งานรับรางวัลTrinity Award 2013 กับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของครูเต๋า

งานรับรางวัลTrinity Award 2013 กับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของครูเต๋า

ภาพงานมอบรางวัล Trinity Awards Thailand สําหรับผู้สอบที่ทําคะเเนนได้เป็นสามอันดับเเรกของประเทศในการสอบปี 2013 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งในปีนี้ลูกศิษย์ครูเต๋าติดอันดับประเทศทั้งสองคน คือ ดช.จิรายุ เล็กชลยุทธ ได้ระดับที่3ของประเทศในระดับG.2 ด้วยคะเเนน 94 marks (เรียนเปียโนกับครูเต๋ามา 3 ปีครับ ) ดช.ณภัทร ประทุมมินทร์ ได้ระดับที่2ของประเทศในระดับG.1 ด้วยคะเเนน 94 marks (เรียนเปียโนกับครูเต๋ามา 1 ปีครับ ) เเละในปีนี้ครูเต๋าได้ส่งนักเรียนสอบเปียโนติดอันดับประเทศเป็นครั้งที่3 ครูเต๋าจึงได้รับรางวัลอาจาย์ดีเด่น Excellence in Music Teaching จากสถาบันTrinity College London ด้วยครับ No tags for this post.

Intouc Piano Studio Concert 4th 2014

ผ่านพ้นไปด้วยดีกับงาน concert เปียโน ประจําปีของเรา ปีนี้ มีนักเรียนเปียโนของครูเต๋าเเสดงถึง39คน ด้วยกัน มีที่ติดธุระเเละไม่สามารถมาเเสดงได้เเค่ไม่กี่คนเท่านั้น  ตัวอย่างงานเเสดงล่าสุดเมื่อวันที่25 พค. 2556 ที่ผ่านมาครับ Intouch Piano Studio Piano Concert 4 th น้องไบรท์ตี้กับเพลง Twinkle Twinkle Little Star 12 Variations By W.A.Mozart คุณปัวนักเรียนผู้ใหญ่กับเพลง Sonata In A Major No.11 K331 W.A.Mozart เเละเพลงA Love To Kill (เพลงโฆษณาไทยประกันชีวิต) น้องจ๋ากับเพลง Menuet in F Major K.5 W.A.Mozart (เพลงสอบ Trinity Guildhall Grade3)   No tags for this post.